توی گفتار سه که قسمتی از اون رو هم در برگه A3 تدریس کردیم و حتما باید قبل از این گفتار ببینیدش ، توضیح میدیم که یک دانه چطوری تبدیل به یک گیاه بالغ میشه و مراحل بعد از لقاحش چطوری میگذره. امیدوارم لذت ببرید

نمایش یک نتیجه